Základy Islámu

Free Course

This class is included in Arkview and Arkview+.

This course will cover the following:

1. Introduction (short commentary on the Hadith of Jibreel and why we follow the Ulama, the Madhahib)
2. Islam (Tahara and Salah, Basics about the other pillars, Rights of Parents)
3. Iman (basics of Aqeedah)
4. Ihsan (how to purify the heart, how our character should look like, etc)
Děkujeme vám za registraci!
Tady je vaše pozvánka do třídy.
Doufáme, že najdete nesmírnou výhodu!
Máte-li jakékoli dotazy, pošlete nám e-mail na adresu [email protected]Your Instructor


Kristián Yaseen Dembický
Kristián Yaseen Dembický

Brother Kristián Yaseen Muhammad Dembický is from the Czech Republic, is 24 years old and has accepted Islam when he was 18. Since his acceptance of Islam he has dedicated himself to studying Islam both in the traditional way as well as in the academia. He currently studies the classical Islamic sciences online and during his travels with a number of traditional Sunnī scholars from the Muslim world. Among his teachers are Shaykh Muhammad al-Yaqoubi al-Hasanī from Syria, Shaykh Fares Omran al-Huseinī from Syria, Shaykh Said al-Rāziqī al-Huseinī from Morocco, the Imam of the Grand Mosque of Granada, Shaykh Haamid Umar al-Waly and his son Shaykh Mustafa from Mauritania or Shaykh Abd al-Hameed Abd al-Mageed al-Dārmānī of Iraq or Shaykh Ali Keeler. He has had the honour of meeting with and benefiting from some of the most senior scholars alive such Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, Shaykh Muhammad Shukayr, Shaykh Ahmad al-Fadil or Shaykh Abdurrahman ould Murabit al-Hajj. He is currently active in facing Islamophobia, participating in interreligious dialogue and teaching of Islam in the Czech Republic. He has been given permission for his calling to Islam by a number of scholars, among them Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, Shaykh Ahmad al-Fadil or Shaykh Fares Omran. He also studies Arabic and Islamic Studies at the Charles University in Prague, where he has studied with some of the best Czech orientalists and islamologists. Brother Yaseen is an active artist, is fluent in 5 languages and loves travelling, nature, all types of books, perfumes, food, coffee and tea, deep discussions, strategy games, psychology, history, martial arts and many other things.

Bratr Kristián Yaseen Muhammad Dembický je z České republiky, je mu 24 let a islám přijal, když mu bylo 18. Od svého přijetí islámu se věnuje studiu islámu jak tradičním způsobem, tak na akademické půdě. V současné době studuje klasické islámské vědy online a během svých cest s řadou tradičních sunnitských učenců z muslimského světa. Mezi jeho učitele patří Shaykh Muhammad al-Yaqoubi al-Hasanī ze Sýrie, Shaykh Fares Omran al-Huseinī ze Sýrie, Shaykh Sa’īd al-Rāziqī al-Huseinī z Maroka, imám Velké mešity v Granadě, Shaykh Hāmid Umar al-Waly a jeho syn Shaykh Mustafa z Mauritánie, Shaykh Abd al-Hameed Abd al-Mageed al-Dārmānī z Iráku či Shaykh Ali Keeler. Měl tu čest setkat se s některými z nejprominentnějších současných učenců, jako je Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, Shaykh Muhammad Shukayr, Shaykh Ahmad al-Fadil nebo Shaykh Abdurrahman ould Murabit al-Hajj. V současné době se věnuje výuce klasického sunnitského islámu, mezináboženskému dialogu a boji proti islamofobii v České republice. Několik učenců, mezi nimi Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, Shaykh Ahmad al-Fadil nebo Shaykh Fares Omran, mu dalo svolení k tomu, aby zval lidi k islámu. Studuje také Arabistiku a Dějiny a kulturu islámských zemí na Univerzitě Karlově v Praze, kde studuje u nejlepších českých orientalistů a islamologů. Bratr Yaseen je aktivní umělec, hovoří plynně pěti jazyky a miluje cestování, přírodu, všechny druhy knih, parfémy, jídlo, kávu a čaj, hluboké diskuse, strategické hry, psychologii, historii, bojová umění a mnoho dalších věcí.